Veckobrev

Veckobrev v. 23

Veckobrev v. 22

Veckobrev v.21

v. 20

En solig och varm vecka har avverkats med ett varierat innehåll:

Eleverna har arbetat vidare med att förstå hur berättande texter är uppbyggda, den här veckan med fokus på mängden och mångfalden av adjektiv av yttre egenskaper.

NO-prov om fortplantning och pubertet etc. De svåraste frågorna verkade vara repetitionsfrågorna från åk 3. Vad heter hona, hane, unge!? Mer övning inför omprovet av den delen finns här och här. Det är mer kunskaper än så som ska visas upp så även boken behöver konsulteras.

Historielektionerna har behandlat Frihetstiden.

Inom matematiken har vi arbetat med längd, sträcka och hastighet. Flera elever behöver lägga mer fokus på omvandling av längdenheter och dylika uppgifter finns här och här.

Det är viktigt att eleverna färdighetsträna på de områden som vi ger tips om här så att de kan visa upp kunskaper som vi kan betygsätta.

Vi förväntar oss att ni föräldrar läser veckobrevet OCH tar del av frånvarorapporteringen på Lärplattformen (Pingpong). Det blir allt fler sena ankomster och mer skolk från lektioner. Det gör inte bara att dessa elever får kunskapsluckor och svårt att nå ett högre betyg, det stör även lektionerna för de som är där (i tid). Ni föräldrar får gärna prata och hjälpa varandra att förstå och använda Pingpong. Det är flera elever som genom sina dåliga vanor (sena ankomster och skolk) redan har skaffat sig ett dåligt renommé hos högstadielärarna, det är hög tid att bryta dessa dåliga vanor nu! Logga in på Lärplattformen och se om det är dags att ta en allvarlig diskussion hemma.

Det är fortsatt många elever som har ytterskorna på sig i klassrummen (eller innetofflor även utomhus). Det gör att golv och stolar slits och förstörs fortare, pga av smuts och grus på ytterskorna. Det tycker vi är ett resursslöseri av våra gemensamma skattepengar. En diskussion även hemma?

v. 18

Veckan började direkt med de nationella delproven i engelska, både läsförståelse och hörförståelse. Genomförandet gick bra och de allra flesta eleverna lämnade klassrummen med gott självförtroende.

På torsdagen hade eleverna ett prov i historia om Stormaktstiden. Även efter det provet kändes det som om eleverna var nöjda med vad de hade presterat.

Under svenskalektionerna har eleverna arbetat med språket genom att öva på att skriva personbeskrivningar och blivit uppmärksammade på vilken vikt som de inre egenskaperna har.  Även en övning i att välja rätt preposition har vi hunnit med.

Eleverna har även hunnit med att arbeta med instuderingsfrågor inför det NO-prov som kommer vecka 20. Eleverna har fått svara på frågor med hjälp av sina erhållna kunskaper, textboken och internet.

Nästa vecka kommer de få möjlighet att finslipa på sina kunskaper inför det geografiprov om Centraleuropa som de har på onsdag (9/5). På bloggen finns en sammanställning på vilka kunskaper och förmågor som de ska visa upp samt de filmer som vi har sett i skolan.

Nästa vecka börjar med att vi kommer att rätta de nationella proven och eleverna kommer att ha vikarie. Eleverna kommer då att få möjlighet att repetera och förbereda sig inför det kommande provet i geografi och arbeta med inlämningsuppgifter. Vi hoppas att eleverna tar tillvara detta tillfälle och presterar riktigt bra.

På onsdag är vi tillbaka för att avsluta veckan eftersom det inte är någon skola på torsdag och fredag Just onsdagen inleds med sovmorgon och lektionerna börjar kl 8:55 eftersom språkvalen utgår.

v. 17

En vecka där aprilvädret har varit extra tydligt har som vanligt innehållit en mängd lärorika lektioner. Tyvärr har vi fortsatt stora problem med sena ankomster, av samma individer, vilket gör att de missar mycket. Vi hoppas att ni föräldrar går in på Lärplattformen (PingPong) och tillsammans kommer fram till en lösning.

Inom biologin har vi fortsatt att arbeta med kroppen, bl.a. har vi sett några korta, men bra, filmer om Huden, Magen, Skelettet samt Hjärtat och lungorna.

På matematiklektionerna har vi sammanfattat vårt avsnitt om koordinatsystem med ett litet test där eleverna fick möjlighet att visa upp sina kunskaper.

Våra lektioner med svensk grammatik har fortsatt att behandla adverb men framförallt prepositionsfraser. Eleverna har övat på att variera inledningen på meningar, ibland med substantivet och ibland med prepositionsfrasen. De har också blivit uppmärksammade på att det blir en fråga när man börjar med verbet. Vi har tillsammans resonerat kring att det blir bättre flyt i texten när inledningen på meningen varieras.

Omfångsrika och variationsrika texter var något som vi uppmärksammade var eftersträvansvärt på skrivdelen på de nationella proven i engelska. När vi tittade på några gamla prov såg vi ganska snabbt att det framförallt var textmängden som gav höga delprovsbetyg, under förutsättning att det var varierade meningar och varierat innehåll.

På geografilektionerna har vi arbetat med de stora och betydelsefulla floderna i centrala Europa. Eleverna har fått använda kartboken för att följa floderna från att de rinner upp i bergen till att de mynnar ut, i hav eller sjö. De viktigaste floderna passerar genom länder, stora städer och huvudstäder. Vilka slutsatser kan man dra av det?

Nu inleds en provspäckad period för 6a. Vecka 18 är det nationella prov i engelska (2/5 och 4/5), prov i historia (3/5), prov i geografi (9/5) och ett prov i NO (17/5). Det finns även helgdagar och klämdagar där eleverna är lediga under denna period. Men det innebär att det hela tiden finns ett prov att förbereda sig till genom att läsa i boken, titta på filmer eller läsa sina anteckningar.

Tyvärr kan vi konstatera att några eleverna skolkar från några ämnen, t.ex. språkval, slöjd, musik, idrott och hemkunskap. Återigen hoppas vi att ni föräldrar går in på Lärplattformen(PingPong) och kollar om det gäller er och tar en diskussion hemma. Detsamma gäller en allt växande grupp elever som inte har med sig böcker eller idrottskläder med påföljden att de inte kan delta i lektionen och i återkommande fall stör/förstör lektionen. Även här gäller det för er föräldrar att gå in och se efter om det gäller ert barn och ta en diskussion hemma.

Nu är det dags för en långhelg med Valborg och 1:a maj. Trevlig helg

v. 16

Veckan har bestått av både en hel del skolarbete, det blir mycket att ta igen för de som är hemma och är sjuka, och en klassresa till Bodaborg.

I skolan har vi arbetat med koordinatsystem. Vi har tittat på informationsrika filmer och har läst informativa texter tillsammans samt haft praktiska övningar, tillsammans och enskilt. De som inte hann klart fick läxa från måndag till tisdag (vi har inte fått in alla än…). Vi har sedan arbetat vidare med att spela sänka skepp analogt, just för att öva på att pricka in och läsa av koordinater.

Inom NO:n har vi arbetat vidare med fortplantning och mer specifikt puberteten. Vi har läst och svarat på frågor i text- och övningsbok samt tittat på lärorika filmer. Under veckan har vi också gått igenom det senaste NO-provet och hur man skulle svara för att visa upp sina kunskaper och förmågor på allra bästa sätt.

Under historielektionerna har vi återupptagit läsandet om Stormaktstiden i Sverige. På måndag tittar vi på en sammanfattande film med frågor. På torsdagen den 3/5 har vi ett avslutningsprov på det kapitlet. Information finns på bloggen under historiefliken.

På geografilektionerna arbetar vi med Centraleuropa. Både den här veckan och förra veckan har eleverna haft läxa med tillhörande läxförhör. Det är flera elever som behöver göra läxan bättre än vad de hittills har visat upp, dock finns det även elever elever som gör läxorna utomordentligt bra. Den nionde maj är det prov på Centraleuropa.

Innan dess är det dags för de nationella proven i engelska och vi har inför dessa övat på de gamla nationella proven, hur snabbt går det, hur ställs frågorna och vilka fallgropar finns det? Det har varit nyttigt och vi fortsätter även nästa vedcka för redan veckan därpå är det dags, 2/5 och 4/5!

I torsdags var vi på ett mycket uppskattat besök på Bodaborg i Oxelösund. Eleverna var engagerade, fokuserade och svettigt mest hela dagen. Samarbetet i grupperna fungerade bra och många questar löstes samtidigt som några utmanande och enerverade återstår. Ett stort tack till de föräldrar som följde med och hjälpte oss.

 

v. 15

Under veckan har vi genomfört de fyra avslutande delproven av de nationella proven i matematik. Det var en bra blandning av geometri, taluppfattning, algebra, mönster mm. Överlag har det förmodligen gått bra för de flesta eleverna eftersom de arbetade koncentrerat och gjorde sitt allra bästa.

På geografilektionerna arbetar vi vidare med Centraleuropa och det är extremt viktigt att eleverna gör läxorna och kommer förberedda till lektionerna för att vi ska kunna diskutera och resonera tillsammmans. Läxor och filmer finns på bloggen.

Vi har också fortsatt vårt arbete med förklarande och beskrivande texter samt användandet av adverb och prepositionsfraser, allt för att eleverna ska få och kunna använda en nyanserad och korrekt svenska.

Inom NO har vi börjat prata om fortplantning och fostrets utveckling.

På engelskalektionerna har vi arbetat med hörförståelse där eleverna har fått lyssna på en berättelse och sedan fått frågor och övningar att arbeta med.

Klassresan till Bodaborg är det snart dags för. Ni kommer att få hem ett informationsbrev och en ledighetsansökan som ni behöver fylla i och lämna tillbaka till skolan innan onsdagen.

 

v. 13

Nu börjar påsken och påsklovet. Skolan börjar återigen måndagen 9 april.

Veckan har bestått av förberedelser inför de nationella proven i matematik som börjar redan tisdagen direkt efter påsklovet. Vi har arbetat gemensamt med appen Matematik 6, gamla nationella prov och med problemlösning från Kängurumatematik. Vi tipsade tidigare under terminen om appen, Matematik 6 (E-nivå gratis och alla nivåer 40 kr), dock endast för iOS-enheter. En elev har köpt appen med alla nivåer.

På skärtorsdagen skrev eleverna provet om Kraft och rörelse.

Klassresan är nu bokad till 19 april och det blir till Bodaborg, två föräldrar har i nuläget anmält sig men vi måste ha några till som anmäler sig, eftersom det behövs fler vuxna men även reserver om någon skulle bli sjuk.

Vi vill även slå ett slag för att föräldrar och elever går igenom elevernas väskor för att leta efter ogjorda eller kvarglömda läxor. Eleverna har läxor varje dag. Det är:

pappersläxor (Zickzack – läsa och svara på frågor)

bingel.se (t.ex. NO, svenska, matematik, geografi, samhällskunskap) Logga in och titta vad som finns.

studi.se (t.ex. svenska, geografi, matematik, NO) Titta på filmerna (finns på flera språk och svara på quiz).

Böcker – Geografi, Läsrummet, Koll på NO, m.fl.

Simning startar återigen och vi har bara tre elever som behöver åka iväg för att lära sig det sista. Kanske kan vi bli den första klassen på länge som klarar målen för simningen innan vårterminen i åk 6 är slut! Vi håller tummarna.

Glad påsk!

v. 12

Denna vårvecka som har innehållit vårdagjämning och avslutas med Earth Hour och omställning till sommartid har även innehållit en hel del skolarbete.

Inom matematiken har vi arbetat mycket med att förstå frågeställningar och redovisa sina svar på ett tydligt och begripligt sätt. Vi har tittat på gamla nationella prov och kängurumatematik.

Vi har också haft lektioner som handlat om etik och moral där eleverna har fått diskutera, resonera och tagit ställning i olika dilemman. Detta är ett diskussionsområde som med fördel även kan diskuteras hemma vid köksbordet.

Inom grammatiken har vi arbetat vidare med adverb och de olika typerna av adverb. Just denna vecka har vi fokuserat på ordklassen adverb och dess placering och funktion i meningar.

Geografi har vi åter börjat att arbeta med och till att börja med riktar vi in oss på Centraleuropa. Eleverna övar, förutom rena geografikunskaper, även på att anteckna och sammanfatta det viktigaste i texten. Läxan till nästa vecka är att läsa om Tyskland och sammanfatta det viktigast på en sida med hjälp av stödord.

Under torsdagen hade eleverna en provuppgift som gick ut på att skriva en argumenterande text om för och emot att äta kött. Texten kommer att bedömas både utifrån formen (svenska) och innehållet (SO). Instruktionen låg ute på bloggen under hela veckan så att eleverna kunde förbereda sig.

På både Bingel.se och Studi.se får eleverna läxor men det är nedslående att se att det endast är hälften som loggar in och gör läxorna. Däremot är det glädjande att se att de som är inne på sidorna och gör uppgifterna förbättrar sina prestationer och resultat i skolan.

Precis som tidigare finns fortfarande den tråkiga attityden mot oss lärare kring tuggummin, ytterskor, uterast och sena ankomster kvar hos flera individer.

Det börjar dra ihop sig när det gäller klassresan. Det behövs att många fler engagerar sig för att det ska vara genomförbart. I dagsläget har fortfarande bara en förälder hört av sig, det är alldeles för lite. Ju fler ni är, desto bättre kan det bli. Vi har undersökt ett förslag från eleverna om att åka till Bodaborg i Oxelösund och begärt in en prisoffert för bussresa och besök. Kanske är det så att ni föräldrar behöver träffas för att prata ihop er kring hur ni vill organisera er, vilka som följer med t.ex.?

Nästa vecka slutar redan på torsdag eftersom fredagen är långfredag och helgdag. Veckan därpå är det påsklov och skolan börjar återigen på måndag 9 april. De nationella proven i matematik äger rum på tisdagen och torsdagen veckan direkt efter påsk.

v. 11

Veckan har bestått av lärorika lektioner inom flera ämnen. De elever som har missat pga av sjukdom etc. behöver se till att de tar igen det som de har missat. Vi har arbetat med argumenterande text. Eleverna har fått skriva en argumenterande text som handlade om skärmtid. Till sin hjälp fick de använda sina anteckningar och läroboken, vi lärare hjälpte till lite också. Texterna var riktigt bra och eleverna har fått tillbaka dem med feedback för att kunna förbättra sig ytterligare på skrivningen 22/3. Elevernas argumenterande texter är väl värda att läsa, både formmässigt och innehållsmässigt håller de hög kvalité. Mer information skrivningen finns på bloggen.

Matematiklektionerna har vi till stor del använt till att repetera matematikens olika deler genom att titta på gamla nationella prov. Vi fräschar upp tankesätt och effektiviserar metoder samtidigt som vi lär oss att förstå hur frågorna ställs.

I mitten av veckan hade vi besök av dels en författare (Kajsa Gordan) och dels vår skolsköterska Helen. Det var informativa och lärorika möten.

I slutet av veckan gick vi även igenom resultatet på samhällskunskapsprovet, hur kunde man svara och resonera kring frågorna? Vad krävs för att nå högre nästa gång? Överlag har hela klassen presterat riktigt bra, det är riktigt glädjande.

Vi har fortsatt att prata om etik och moral, eleverna har många kloka tankar som de även behöver omsätta i praktik i vardagen, och vara bra förebilder för sin omgivning.

Det är ungefär hälften av eleverna som gör sina läxor, med kvalitet och i tid. De elever som dock gör läxorna på detta sätt lyckas också bättre under lektioner och provtillfällen. En fras som vi har tagit upp i klassen är följande:

”Alla vill lyckas, men få vill förbereda sig för att lyckas.”

Även denna vecka har bestått av återkommande tillsägelser till samma individer om att inte tugga tuggummi på lektionerna och att inte ha ytterskor i klassrummet. Det är tillsägelser om att att vara ute på rasten, inte vara inne i korridoren och störa de klasser som har lektioner. Det är uppmaningar om att komma i tid till lektionerna och om att ta lagom mycket mat, istället för att ta mycket mat och slänga mer än hälften. Dessa individer bemöter ofta våra tillsägelser och uppmaningar med en respeklös attityd.

En förälder har hört av sig för att planera klassresan. Det krävs fler föräldrar för att kunna genomföra en klassresa. Dessa föräldrar behöver höra av sig till oss och till varandra.

v. 10

Veckan efter sportlovet har innehållit mycket. I matematiken har vi arbetat med avrundning och överslagsräkning. Eleverna behöver öva mycket mer på detta och det finns övningar både på nomp.se och bingel.se. Det är viktigt att eleverna gör övningarna självständigt, många elever frågar alltför tidigt och alltför ofta om hjälp innan de försöker på egen hand.

Inom svenskan har vi sammanfattat hur argumenterande texter byggs upp och används. Vecka 12 kommer eleverna återigen få skriva en argumenterande text och förhoppningsvis kan alla elever höja sig en nivå sedan senast. Arbetet med texter går dock vidare och vi har nu, återigen , börjat analysera och förstå hur förklarande texter är uppbyggda och har för syfte.

Eleverna har också skrivit ett prov i de naturvetenskapligt orienterande ämnena som behandlade livets utveckling. Där, precis som i alla övriga ämnen, ligger stort fokus på att eleverna ska kunna resonera och argumentera.

På engelska lektionerna har vi arbetat med sagan om Hans och Greta.

Hållbar utveckling är ett begrepp som dyker upp i flera av skolämnena. Den här veckan tog vi upp det på SO-lektionerna då vi såg hur köttproduktionen (svin) i Sverige går till och hur vi hela tiden gör val och att det viktiga är att vi gör medvetna val, kopplat till hållbar utveckling, resurshushållning och etik.

Som sagt har veckan efter sportlovet innehållit mycket men mycket är samma som innan lovet. Det är återkommande tillsägelser till samma individer om att inte tugga tuggummi på lektionerna och att inte ha ytterskor i klassrummet. Det är tillsägelser om att att vara ute på rasten, inte vara inne i korridoren och störa de klasser som har lektioner. Det är uppmaningar om att komma i tid till lektionerna och om att ta lagom mycket mat, istället för att ta mycket mat och slänga mer än hälften. Dessa individer bemöter ofta våra tillsägelser och uppmaningar med en respeklös attityd.

Det är dags för de föräldrar som ska vara med och planera klassresan, som eleverna ser fram emot, att börja prata ihop sig om hur den ska genomföras. Det är bra om dessa föräldrar hör av sig till oss och varandra.

På bloggen finns de aktuella läxorna, det är bl.a. filmer/frågor på studi.se och bingel.se.

Social jetlag är något som vi tog upp med eleverna i början av veckan, då det vi såg i klassrummet fick oss att tänka på det. Vi såg även detta klipp.

v. 8

Den här veckan har bestått av kortare dagar pga av utvecklingssamtal. Det har inneburit att läxorna har haltat lite grann men efter sportlovet återgår vi till normala läxdagar i ämnena.

Under veckan var det tänkt att skolsköterskan skulle komma och svara på våra hälsofrågor men tyvärr var Helen en sjuk sköterska den här veckan. Vi hoppas att vi kan boka en ny tid med henne innan påsklovet.

Eleverna har övat på att prata inför grupp när de har redovisat hur det var på sin PRAO. Det har varit intressant att lyssna på och flera verkar ha haft en trevlig och givande tid på sin arbetsplats.

I måndags hade vi en matematikdiagnos som behandlade algebra, stora tal och decimaltal. I torsdags hade vi ett samhällskunskapsprov som handlade om arbete, pengar, samhällsresurser och fördelning.

Veckan har också innehållit en lektion om hur man skriver argumenterande texter, där vi repeterade de språkliga knepen som man använder för att övertyga. Vilka var de nu igen…?

Nästa vecka är det sportlov och alla elever är lediga. Förhoppningsvis är blir det ett lov med många aktiviteter, gärna utomhus, och inte ett lov med bara dataspel inomhus. Många muséer har sportlovsaktiviteter, likså Kulturskolan. Berättarministieriet är öppet, BST-hallen är öppen för skridskoåkning (speciell hockeyskola för tjejer) mm.

På torsdagen efter lovet är det NO-prov, all information finns på bloggen.

v. 7

Den här veckan blev det inte så många dagar i skolan men ett par spännande dagar i arbetslivet. Vi hoppas att dagarna har varit givande och att även ni föräldrar är nöjda med upplägget. Under nästa vecka kommer de att få presentera vad de gjorde under sin praktik.

Nästa vecka kommer vi att träffas för att ha utvecklingssamtal, på tisdag slutar då JordLuft efter lunch och EldVatten efter hemkunskap/musik. På onsdagen slutar alla efter lunch.

På torsdag är det prov i samhällskunskap , det behandlar samhällsresurser, fördelning, arbete och pengar. Provet baseras på boken, läxor, filmer och diskussioner från lektionerna.

Under veckan som kommer är det dags för skolsköterskan Helen att komma och svara på elevernas frågor om hälsa och välbefinnande.

Vecka 9 är det sportlov och inga lektioner för eleverna.

v. 6

Den här veckan har dominerats av de nationella proven i svenska och svenska som andra språk. Det har varit både läsförståelse och skrivning av skönlitterär samt argumenterande text.  Genomförande har gått bra och vi hoppas att det även blir ett bra resultat. Vi börjar nu se fram emot och förbereda oss inför proven i matematik som genomförs vecka 15.

I NO har vi nu efter att ha genomfört och gett feedback på provet om universum påbörjat arbetet med livets utveckling. Förutom att läsa och arbeta i boken har vi sett en film om fotosyntesen, en film väl värd att se flera gånger hemma då den både är avancerad och faktaspäckad. Självklart finns en länk på bloggen.

I vecka 8 kommer provet i samhällskunskap som behandlar samhällsresurser, fördelning, arbete och pengar. Provet baseras på boken, läxor, filmer och diskussioner från lektionerna.

På matematiklektionerna fortsätter arbetet med omvandling av bråk, procent och decimaltal. Eleverna har bl a spelat ”bråkspelet” – ett tärningsspel – där de fått utmana sig själva.

På tisdag är det halv studiedag och eleverna slutar kl 12. Onsdagen och torsdagen efter är det PRAO. Vi hoppas att det blir en givande dag för eleverna där de får en bra bild av vad som krävs ute på arbetsmarknaden med tanke på tidspassning, uppförande och arbetsinsats. De kommer dessutom att ha med sig några frågor och uppgifter som de ska redovisa i skolan.

Under vecka 8 kommer vi att träffas för att ha utvecklingssamtal, på tisdag slutar då JordLuft efter lunch och EldVatten efter hemkunskap/musik. På onsdagen slutar alla efter lunch. Tack till er alla som redan fyllt i och lämnat in de tider som ni önskar.

v. 5

Den här veckan har bjudit på omväxlande väder med både slask och minusgrader, trots det är varje rast uterast. Utomhusvistelse ger både frisk luft och bättre ljudmiljö än korridorer, vilket ger bättre förutsättningar att lära sig nya kunskaper. Under vecka 8 kommer skolsköterskan till oss och pratar om hälsa och hälsosam livsstil samt svarar på elevernas frågor som berör detta. Vi vet ju redan från flertalet forskningsrapporter att vara stillasittande inte är bra för varken inlärning eller övervikt.

På tisdag och torsdag nästa vecka är det dags att genomföra de första skriftliga delarna av de nationella proven i svenska. Det är då, precis som alla andra dagar, viktigt att eleverna kommer utvilade och med mat i magen för att kunna vara nöjda med sina prestationer.

Den 13/2 slutar eleverna efter lunch eftersom det är halv studiedag. Det är ett ypperligt tillfälle för eleverna att läsa på inför samhällskunskapsprovet som är veckan efter.

Onsdag och torsdag, 14-15/2, är det prao för eleverna och då är det tänkt att eleverna ska få prova på hur arbetslivet ter sig. Starttid, raster, arbetsinsats, bemötande, uppförande, etc.

Under veckan som gick hade eleverna sitt stora prov om de fem världsreligionerna i torsdags. Vi har också fortsatt att arbeta en hel del i Skrivrummet, där vi har kommit fram till argumenterande text. De elever som vill ha feedback på sina stenciler behöver göra klart dem och lämna in dem (Glöm inte namn!).

Inom samhällskunskapen har vi repeterat och övat lite på att lyfta fram argument för och emot vissa påståenden. Vi har också hunnit med att se en väldigt lärorik och matnyttig kort film om Sveriges historia med fokus på Karl XII. Väl värd att se flera gånger.

I fredags åkte hela klassen skridskor tillsammans.

Vi har fortfarande problem med att elever kommer sent till lektioner, både på morgonen och efter raster, vilket stör både elevers och lärares koncentration på lektionerna. Det är dessutom elevens egna ansvar att ta reda på vad de har missat när de kommer sent. Det samma gäller elever som har varit sjuka, de behöver fråga klasskamrater och kolla på bloggen för att ta reda på vad de har missat, dvs göra ett eget försök innan de frågar oss lärare.

v. 4

  • Studiedag 30/1, samtliga elever lediga
  • Religionsprov för samtliga torsdag 1 feb
  • Skridskoåkning för samtliga fredag eftermiddag 2 feb
  • Hög tid hitta en PRAO-plats och lämna in blanketten den här veckan, senast fredag

v. 3

Den här veckan har det kommit snö och kyla, men det är viktigt att komma ihåg att varje rast, trots detta, är uterast. De elever som har varit ute på rasterna har visat att snö, använt på rätt sätt, är ett alldeles utmärkt instrument att aktivera sig utomhus med. Leenden, skratt och motion.

Eleverna har under veckan skrivit en skönlitterär berättelse som de kommer att få feedback på under kommande vecka, för att utifrån denna kunna gå vidare i sin utveckling. Vi har också hunnit med att gå igenom några skrivregler beträffande skiljetecken och kopplat till denna genomgång har eleverna både övat i skolan och fått hem en läxa.

Vidare inom svenska har vi arbetat med instruerande texter, vad kännetecknar dem och hur ska man tänka när man skriver dem. Ett enklare kunskapskoll på dessa kunskaper kommer under januari.

Inom engelska har vi arbetat dels med kapitlet Any extras som handlar om mat och dels med grammatik – obestämd artikel och pluralbildning.

Samhällskunskapslektionerna tuffar vidare med text, diskussioner, filmer, arbetsuppgifter och läxor. Ämnesområdet är alltjämt Arbet. Pengar, Samhällsresurser och Fördelning. Det är vikitgt att de ord och begrepp som förekommer inte bara lärs in för stunden, utan att de blir en del av elevernas vokabulär när de diskuterar samhällskunskap (och kanske andra ämnen).

Under nästa vecka kommer eleverna ha ett NO-prov som behandlar universum. Eleverna har fått reda på vad de behöver läsa på och visa upp, allt finns sammanställt på bloggen.

På bloggen kan eleverna även hitta en studieguide inför religionsprovet som också närmar sig. Lektionerna används till att repetera och förankra religionskunskaperna på bästa sätt.

Mattematikbeting för varje matematiklektion är något som vi har lanserat under denna termin. Det innebär att vi inför varje lektion har valt ut vilka uppgifter som vi ska arbeta och hinna klart med under lektionen. I de fall som eleverna inte hinner klart under lektionen behöver de ta eget ansvar och räkna dessa uppgifter, antingen hemma eller i biblioteket under eftermiddagen. Just eget ansvar och enskilt arbete är något som kommer prägla matematiklektionerna framöver, tillsammans med gemensamma genomgångar.

Eleverna har under veckan fått hem ett informationsbrev och en blankett angående PRAO i åk 6. Vi vill att ni läser igenom och fyller i den så snabbt som möjligt. Givetvis utgår vi ifrån att ni kommer att göra ert bästa för att se till att eleverna får en givande och lärorik PRAO-tid.

Med samma tillförsikt som tidigare ser vi fram emot nästa vecka.

v. 2

Nu så har vårterminen startat och vi upplever att den har startat positivt med intresserade och fokuserade elever som vill förbättra sina förmågor och kunskaper. Vi ser med tillförsikt framemot de kommande månaderna, då vi har möjlighet att gå igenom mycket nytt och fördjupa oss i detaljer med elever som arbetar idogt för att förbättra sina betyg.

Under vårterminen kommer de nationella proven att genomföras och för oss är det svenskan som står närmast. Vi förbereder oss de närmaste veckorna genom olika skrivövningar. Bl.a. så har elever fått sätta ut skiljetecken i en text. Vi har rättat tillsammans och eleverna har fått bokföra vilka skiljetecken som de behöver öva mer på.

Tillsammans med eleverna har vi gått igenom planeringen för de kommande veckorna fram till sportlovet och i planeringen finner vi ett religionsprov, ett NO-prov och ett samhällskunskapsprov. Religonsprovet har fokus på hinduism och buddhism, men även de andra världsreligionerna som man behöver kunna jämföra med. NO-provet handlar om universum och samhällskunskapsprovet behandlar Arbete, pengar, samhällsresurser och fördelning. Exakt vad och vilka sidor finns på bloggen. När vi presenterade planeringen fick eleverna förutom provdatum även datumen för skridskoåkning och studiedagar.

Inom matematiken har vi börjat med att repeterar huvudräkning i de olika räknesätten och kommer även repetera uppställning, algebra, bråk, procent, decimaltal, geometri, kombinatorik, sannolikhet, diagram, medelvärde, mönster och tidskillnader – dvs allt som vi arbetade med inom matematiken under höstterminen.

Veckan innan sportlovet kommer skolsköterskan på besök till oss för att prata och svara på frågor om mat, sömn, hygien och egenvård. Inför detta besök har vi den här veckan funderat och skrivit frågor till henne.

Det är dags att samla in historiaboken, Utkik historia, och de elever som fortfarande har den hemma behöver ta med den till skolan och lämna in den.

v. 50

Den här veckan har vi tillsammans gått igenom matematikprovet och belyst brister samt styrkor i olika svar. Vi kommer att fortsätta med att repetera olika delar inom matematiken och resonera kring hur man kan svara och visa sina kunskaper. När man pratar och resonerar är det viktigt att man använder ord och begrepp så noga som möjligt och på rätt sätt.

På samhällskunskapslektionerna har vi läst, diskuterat och resonerat kring några olika yrken, dess viktighet och lön. Vi kommer att fortsätta med att resonera kring hur olika yrken värdesätts/lönesätts.

Under lektionerna i religionskunskap har vi fortsatt med buddhismen. Vi närmar oss mer och mer ett prov om buddhismen men först i januari, så håll kunskaperna vid liv under vinterledigheten.

På svenskalektionerna har vi arbetat med läsförståelse, instruktioner och verb i imperativ. Det innebär förhoppningsvis att alla elever nu gärna vill följa instruktioner och hjälpa till med bakning och matlagning hemma…

På engelskalektionerna har vi även denna gång fokuserat på muntlig kommunikation och sett på en en ny ”Ghost Story” som vi sedan diskuterat kring i mindre grupper. Sedan har de fått arbetsblad att jobba vidare med. En övning som uppskattades av många.

På onsdag utgår språkvalen, hemkunskapen och idrotten då det är mentorsdag. Det innebär att det är sovmorgon för alla elever så skoldagen börjar kl 8:55 och att EldVatten slutar kl 13:oo och JordLuft slutar kl 12:10.

Avslutningen är på torsdag och vi samlas kort utanför klassrummet innan vi tillsammans går ner till idrottshallen där programmet börjar kl 8:30. När programmet är klart i idrottshallen går vi upp till klassrummen och önskar varandra God Jul och trevlig ledighet.

Betygen kommer att skickas hem med posten i mitten av nästa vecka.

v. 49

Du är dum i huvudet. Du passar inte in. Kahpe (hora). Du är tjock. Vi vill inte vara med dig, gå. Sharmota (hora). Du är ful och äcklig. ADHD-hjärna. Nickemo (jag knullar din mamma). Bög. Damp-barn. Abri (min son). Hora. Pitch (horunge). Jävla muslim. Idiot. Dachri (min kuk). Åsna. Du får inte vara med. Kahpo (manshora). Fuck. Manjack (bög). Den som äter gris är gris. Fittunge. Gå och häng dig. Fuck you. Tönt. Rihetsamak (du luktar fisk). Jävla äckel. Hemara (åsna). Knulla din mamma. Hoppas att du dör som muslim. Haywan (djur). Erifick (min kuk in i dig). Fittunge. Horunge. Kukhuvud. Efterbliven. Slyna. Jävel. Din störda jävel. Kuk. Sug kuk. Fittjävel. Psykopat. Knulla din mamma. Jävla handikapp. Håll käften. Fan. Mongo. Kuksugare.

Detta är vad mellanstadieelever har berättat att de säger och hör i dagens svenska skola och hemma på gården. Det gillar inte vi och därför hade vi i torsdags en Temadag, LikaOlika, som tog upp detta tillsammans med rasism, främlingsfientlighet och utanförskap. Syftet med temadagen var ökad tolerans och respekt för varandra. Eleverna har lyssnat på föreläsningar och fått reflektera över vem de själva är. Det är väldigt nyttigt och nödvändigt att ni fortsätter att prata hemma om bla självkänsla, grupptryck och hur man ska vara mot andra. Scania sponsar projektet för de inser att människor som inte är toleranta och respektfulla kan de inte anställa.

De övriga skoldagarna har vi den här veckan ägnat åt att titta och prata om en kortare engelsk film. Vi förberedde med att gå igenom glosor efteråt fick eleverna svara och diskutera frågor om innehållet i filmen. Vi har också haft grammatiklektioner som handlade om frågeord samt possesiva pronomen.

I matematiken hade vi det utlovade provet på geometri, enheter, diagram, kombinatorik och sannolikhet. Inom religionen har vi fortsatt arbetet med buddhismen. På svenskalektionerna har vi bland annat fortsatt med Läsrummet med att gå igenom gamla och nya läxan. Eleverna har fått reda på hur de kan utmana sig själva och nå högre kvalitet. Svenskalektionerna har även handlat om våra minoritetsspråk i Sverige, vilket var repetition. De har fått reda på bakgrund till statusen och vilket inflytande språken har haft på svenskan.

Eleverna har även haft en lektion om magnetism igen, där de fick prova på att experimentera lite mer.

Vi har återigen fått klagomål från övrig personal på att flera elever är kvar i skolans korridorer efter sista lektionen och stör. Efter sista lektionen ska alla elever gå hem eller till fritids, inte stanna kvar i korridorerna.

v. 48

Den här veckan började mycket lugnt och stilla med riktigt bra arbetsro på veckans första lektionerna för att senare i veckan bestå av konflikter och dåliga attityder.

Inom matematiken börjar vi bli klara med kombinatorik, statistik och diagram vilket gör att ett matteprov närmar sig. Det betyder också att de elever som känner att de inte har arbetat effektivt på lektionerna måste se till att arbeta hemma. Idag fredag har vi sagt att uppgifterna 40-47 ska vara klara. Finns det andra områden eller delar inom matematiken som känns osäkra så behöver eleverna öva på detta. Öva och försök själva först, fråga sedan om det behövs.

Arbetet med buddismen fortskrider med studier i boken, filmer, övningar i arbetsboken samt instuderingsfrågor. När hälften av klassen har varit iväg på studiebesök till Vasamuseet har den andra halvan haft möjlighet att själva välja att studera/repetera i ämnena religion, historia och samhällskunskap.

I torsdags hade vi en halvtidskoll på hur vi ligger till inom samhällskunskap, Samhällsresurser och fördelning – Arbete och pengar, för att kunna gå vidare eller repetera vissa delar.

Historialektionerna har till stor del varit en förberedelse för studiebesöket på Vasamuseet. När tillfälle har funnits har vi även genomfört muntliga delar av de nationella proven i engelska och matematik.

Själva besöket och guidningen på Vasamuseet gick bra och elever ställde bra frågor och levererade bra svar på guidens frågor. Se gärna filmerna om Vasaskeppet, länkar finns på bloggen.

Tyvärr så var det några pojkar som inte följde våra regler under resan hem från Vasamuseet. Föräldrar till dessa elever har blivit kontaktade under fredagen.

v. 47

Den här har vi återigen börjat att arbeta med kombinatorik och sannolikhet inom matematiken. Eleverna har både ritat träddiagram och lärt sig använda multiplikationsprincipen. Precis som tidigare veckor och arbetsområden är det mycket viktigt att elever som inte använder lektionstiden effektivt tar hem och räknar ikapp hemma.

På en del av svenskalektionerna har vi arbetat med att skriva en återberättande text och nu senast en biografi. Den här veckan var det sista lektionen som eleverna hade möjlighet att skriva klart sin biografi över HC Andersen, de som inte arbetade effektivt så att de blev klara på lektionen måste hitta annan tid att skriva klart texten.

På andra delar av svenskalektionerna läser och samtalar vi om en bok, Djupgraven, i mindre grupper. Förutom att samtala om hur karaktärerna upplever, reagerar och känner sig samtalar vi även om författarnas tankar bakom texten samt övar på att läsa med rätt inlevelse till olika textpartier. Den här veckan har vi även provat på att lyssna på boken i större grupper blandat med kortare diskussioner.

Vi har under veckan och kommer även under kommande veckor genomföra de muntliga delarna i de nationella proven i svenska, engelska och matematik.

Inom religionen har vi börjat att arbeta med buddismen, en av de fem världsreligionerna. Eleverna har sett filmer, läst i boken och på ne.se. De har även fått facit till uppgifterna inom hinduismen.

På samhällskunskapslektionerna har eleverna fått diskutera hur mycket pengar ett hushåll får in och gör av med under en månad. Vi kommer att arbeta och fundera mer kring det.

I anslutning till vad vi har behandlat inom historien så ska vi nästa vecka åka till Stockholm och besöka Vasamuseet. JordLuft åker på tisdag och EldVatten åker på onsdag. Eftersom några elever fortfarande går till simskola på onsdagar så behöver några elever byta grupp. Berörda elever informeras. Pga av en miss i bokningen till skolköket behöver de som åker på tisdagen ta med sig egen matsäck. På onsdagen får vi matsäck från skolan, men som vanligt är det bra att ta med sig en förstärkning.

På tisdag kommer EldVatten att sluta kl 13:35 och på onsdag kommer de tillbaka och slutar ungefär kl 14:30.

På tisdag kommer JordLuft att sluta ungefär kl 14:30 när vi kommr tillbaka från Stockholm och på onsdag vanlig tid efter idrotten, kl 14:10. Dessutom slutar JordLuft lite tidigare även på torsdag, kl 13:20.

På fredag 1/12 är det halv studiedag och båda grupperna slutar efter lunch.

Slutligen, kom ihåg att gå in på Lärplattformen (PingPong) och bekräfta de sena ankomster som finns där.

v. 46

Den här veckan har vi börjat med de nationella proven i svenska, den muntliga delen. Eleverna har arbetat mycket fokuserat och har presterat bra. Vi kommer fortsätta med de muntliga delarna i engelska och matematik de kommande veckorna.

Inom religionskunskapen har arbetet med hinduismen fortsatt. Arbetet består av att läsa i boken, se filmer och skriva i övningsboken. Inom religionskunskapen, liksom de övriga SO-ämnena, är det hur eleverna resonerar, analyserar och gör jämförelser som bedöms.

Arbete och pengar heter kapitlet som vi arbetar med inom samhällskunskapen (ett SO-ämne). Precis som inom religionskunskapen består arbetet av att läsa i boken, se filmer och övningar. Läxan består dels av faktafrågor men även frågor att fundera mer kring och resonera.

På svenskalektionerna fortsätter vi med att skriva biografier. Tidigare har vi skrivit tillsammans och nu har eleverna i uppgift att enskilt skriva en biografi. Den här veckan och en lektion nästa vecka har eleverna möjlighet att skriva sin biografi om HC Andersen. Det är formen som vi fokuserar på, alltså kvalitet och inte kvantitet, så den fakta som finns i Läsrummet är den vi använder. Inlämning av biografin sker efter nästa veckas lektion och de elever som vill eller behöver skriva hemma får göra det.

Inom matematiken har vi den här veckan arbetat klart med kapitel 4 som har handlat om enheter, växling, uppskattning och rimlighet. De elever som inte har använt tiden effektivt i klassrummet behöver ta hem och arbeta klart. Elever som känner sig lite osäkra eller vill repetera för att befästa sina kunskaper får också ta hem matematikböckerna för att sedan be om hjälp i skolan.

v. 45

Första veckan med vintertid i skolan så har vi satt igång med att förbereda oss inför de nationella proven i svenska, gällande läsförståelse, genom att göra olika läsförståelseprov. Vi ska sedan tillsammans gå igenom hur man kan tänka och hur man kan söka efter svaret, som finns på eller mellan raderna.

På religonslektionerna har vi fortsatt med att arbeta med hinduismen, först genom att repetera det vi har läst och sedan svara på instuderingsfrågor och hinduiska högtider. Precis som på svenskalektionerna har eleverna haft möjlighet att arbeta med tankekartor (mindmaps).

En del av svenskalektionerna har vi just använt till att göra och använda tankekartor. Det är i vårt arbete med att skriva biografier. Tillsammans har vi under veckan skrivit en biografi över Alfred Nobel. De olika varianterna finns här. Nästa vecka är det dags för eleverna att på egen hand skriva en biografi över HC Andersen, som de har samlat fakta kring sedan tidigare.

I matematiken (Mattespanarna kapitel 4) handlar det om enheter och omvandling mellan enheter. Dessa omvandlingar eller växlingar underlättas genom att använda prefixens betydelse såsom deci, centi, milli…De enheter vi rör oss med är längd, volym och vikt/massa. Eleverna har även fått ett repetitions- och färdighetsträningshäfte med bl.a. enheter, tallinjer och kortdivision. Kapitel 4 berör även tidsskillnader, rimlighet samt problemlösning med enheter.

Appropå de nationella proven kommer vi att genomföra de muntliga delarna i svenska, engelska och matematik nu under november och december. Det är egentligen ingenting eleverna kan förbereda sig för, förutom att sova ordentligt, äta frukost och vara positiva.

Nu börjar vi så smått lämna geografin för att övergå till samhällskunskap, i mångt och mycket överlappar de varandra. Något som gynnar båda ämnena är att följa nyhetsrapporteringen i media.

För de fåtal elever som ännu ej klarat av simmålen får de en ny chans nu, med simning på onsdagar. Det innebär också att de under den här perioden får mer läxa för att hålla samma takt.

Att kunna uttrycka sig är väldigt viktigt för att kunna nå långt med sina studier och nå höga betyg. Kanske kan man lära sig något av det här programmet?

För vetgiriga och snabbtänkta elever kanske ett deltagande i Vem vet mest? (junior) är intressant…

v. 43

Veckan innan höstlovet har innehållit FN-dagen där Eld sjöng på FN-samlingen för lågstadiet. Den har också innehållit en enkät om trivsel och tolerans som eleverna har svarat på, inom projektet LikaOlika som även innebar en föreläsning för föräldrar tidigare under terminen.

På religionslektionerna har arbetet med hinduismen, en av de fem världsreligionerna, fortgått.

Vi uppmärksammade att högskoleprovet skrevs förra helgen och vi provade på att göra ordförståelsedelen tillsammans. Har ni föräldrar blivit utmanade hemma?

Eleverna har också haft ett summerande matteprov på de delar inom geometrin som vi har läst de senaste veckorna. Bl.a. tredimensionella figurer, radie/omkrets och och area.

Vi arbetar med att skriva biografi. Vi har studerat biografier om Ludvig van Beethoven och Jenny Lind. Tillsammans har vi börjat att samla fakta för att skriva en biografi om Alfred Nobel.

Inom geografin har vi arbetat med västra Europa och även haft ett litet sammanfattande test om Europa.

Kakor anlände i torsdags och finns för avhämtning i skolan för de elever som inte redan har tagit hem sina askar.

Lovskolan startar på onsdag kl 9:00 i atriet.

v.42

Veckan har dominerats av utvecklingssamtalen som gjorde att eleverna slutade kl 12 både tisdag och onsdag. De utvecklingssamtal som genomförts har gått bra. Vi hoppas att alla löften och överenskommelser om pluggande, koncentration och följa skolans regler uppfylls så att alla kan klättra på sina stegar.

I religionen är det nu, efter de tre systerreligionerna, dags för hinduismen – från en gud till många fler. Men vilka likheter finns? Nu är det dags att resonera, jämföra och analysera kring likheter och skillnader.

På geografilektionerna arbetar vi vidare med västra Europa, vi resonerar, jämför och analyserar kring likheter, skillnader och bakgrundersorsaker inom och mellan länderna.
Under svenskalektionerna arbetar vi både med läsförståelse och skrivning. Just nu läser vi sakprosatexter när vi arbetar med läsförståelse och när vi skriver har vi fokus på biografi, återberättande text. Eleverna har till uppgift i Zick Zack läxan att samla fakta om HC Andersen och med hjälp av den ihopsamlade faktan ska de sedan, på lektionstid, skriva en biografi över HC Andersen.

På NO-lektionerna arbetar vi med rymden, mycket av det är repetition. Det svåra har varit att först läsa texten och sedan svara självständigt på frågorna, inte leta efter svaret i texten. Arbetet framskrider.

Engelskan den här veckan var självstudier av sidan 18 i Good stuff. I skolan repeterade vi gamla kapitel för att se att kunskaperna har lagrats i långtidsminnet och inte bara i korttidsminnet inför läxförhören.

v.41

Den här regniga veckan har vi arbetat med geometriska former igen. Vi har repeterat, sett på filmer och gått vidare med rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid och klot. Vi har även börjat arbeta med cirkeln också. Precis som alltid är det viktigt att använda tiden i klassrummet effektivt och elever som inte gör det förväntas ta hem och arbeta hemma.
Under veckan har vi även gått vidare i historien och sett vad som hände i Sverige efter Gustav Vasa och hans söner. Varför blev det som det blev?

I torsdags hade vi ett stort religionsprov om systerreligionerna islam, kristendom och judendom. Eleverna var mycket flitiga och satt länge och skrev mycket och bra. Det viktigaste är att kunna resonera, motivera och jämföra; att använda termer och begrepp vid framläggande av belägg.

På geografilektionerna har vi arbetat med västra Europa och vi kommer fortsätta med det för att eleverna ska få så mycket kunskap som möjligt om världsdelen så att de senare kan visa upp resonemang, analys och jämförelser inom geografin med hjälp av termer och begrepp.

Eleverna har även denna vecka fått slipa på sina självskattningar inför utvecklingssamtalen. Vi har pratat om att det är höga krav redan för att få ett E eller D i betyg. I klassrummen finns ett häfte med de olika kunskapskraven.

Vi lärare blir trötta och besvikna på den brist på respekt mot oss och de regler som finns på skolan. Vi får vid upprepade tillfällen säga till om ytterskor som är i klassrummet och tuggummituggande, ibland flera gånger under en dag.

På tisdag och onsdag slutar eleverna kl 12 eftersom det är utvecklingssamtal. Till utvecklingssamtalet förväntas eleverna ha med sig geografiprovet.

v. 40

Under veckan har vi arbetat vidare med bråktal, blandad form samt omvandling. Multiplikation och division med 10, 100, 100 osv. Olika problemlösningsstrategier och ekvationer har vi också arbetat i och med att vi har repeterat de senaste veckornas arbete.

På religionlektionerna har eleverna repeterat inför provet, som är på torsdag, och sett den fjärde filmen om islam. Mer om provet finns på här.

Eleverna har under veckan även fått tillbaka sina historia och geografiprov. De har fått reda på vår bedöming och det är viktigt att komma ihåg att ett prov är ett tillfälle och ett ämnesområde. Vi förväntar oss att eleverna läser sina svar och funderar kring hur de kan förbättra sig till nästa gång, nästa tillfälle, nästa lektion.

Vecka 42 är det utvecklingssamtal och inför dessa har vi låtit eleverna skatta sina egna kunskaper i de olika skolämnena. Vi märkte tidigt att många över lag skattar sin arbetsinsats alldeles för högt och vi har arbetat med att göra mer realistiska skattningar. Det är bra med självförtroende men självkännedom är också viktigt.

Självständigt arbete är något vi även poängterat denna vecka. Vi har pratat mycket om att självständigt läsa texten, läsa frågan och sedan fundera ut ett bra svar. Många eleverna vill ha hjälp med att hitta svaret i texten utan att läsa all text först, läsa om texten, fundera och sedan be om hjälp (om nödvändigt).

På måndag är det halv studiedag och eleverna slutar kl 12.

v. 39

Den här veckan har eleverna haft prov om Gustav Vasa och hans regeringstid i Sverige. De har också fått reda på hur provet i geografi har rättats och bedömts.

Inom matematiken har vi pratat mycket om vägen till svaret och vi tillsammans tittat på deras lösningar på uppgifter där svaret redan var givet. Vi har också diskuterat deras lösningar på de problemlösningar som de de gjort i matematikboken.

I tisdags och onsdags var vi ner till Tom Tits och fick prova på att programmera Quirk bot. Programmeringen gick bra och eleverna kunde visa upp sina olika förmågor inom samarbete, kommunikation, uthållighet samt analys.

På religionslektionerna fortsätter arbetet med islam och eleverna läser och svarar på instuderingsfrågor. Det blir prov på islam på torsdag 12 oktober.

I torsdags hade vi klassråd som leddes av våra elevrådsrepresentanter.

Måndag 9 oktober slutar eleverna efter lunch eftersom det är halv studiedag.

Lunchen den här veckan har varit Södertäljerullen


Inbjudan till föräldraföreläsning i tolerans!

Wasaskolan har fått möjlighet att delta i ett projekt kring öppenhet och tolerans. Vi är glada och stolta över att vi blivit tillfrågade av LikaOlika och ser framemot en spännande höst med utbildningar och information till såväl elever, lärare och er föräldrar.
Det här ser vi som ett förebyggande steg mot en bättre mer tolerant skolmiljö på vår skola. Här blir du som förälder en nyckelperson. Du är en avgörande del i att bygga ett tolerant samhälle. Du inspirerar och utbildar ditt barn varje dag i attityder, fördomar och tolerans. Därför är det så viktigt för oss att vi samverkar; föräldrar och skola.

Så här presenterar arrangörerna sig själva:

Lika Olika utbildar ditt barn i tolerans och du som förälder är därmed inbjuden till en prisbelönt föreläsning med mångfaldsexperten och utbildaren Mary Juusela som över 19,000 lyssnat på sedan 2015. De flesta vet att det är viktigt med öppenhet och tolerans till alla slags olikheter, men få vet hur de ska göra för att lyckas. Många har även glömt att olikheter inte bara begränsas till hudfärg och etnicitet, det kan handla om kön, utseende, handikapp, diagnoser, socioekonomiska faktorer och egentligen vad som helst.

Alla Wasaskolans föräldrar bjuds in till en föreläsning där du/ni kommer att få möjlighet att utvärdera er själv och era fördomar. Ni kommer att få värdefull insikt i hur ni kan bemöta ert barn med ett öppet förhållningssätt och därmed bidra till ett ännu bättre och tryggare samhälle – för alla.

Välkommen till Wasakolans matsal
den 5 oktober kl 18:00 – 19:00.
________________________________

Lika Olika-metoden är en toleransmetod kopplad till barnforskare vid Högskolan i Kristanstad. Över 50 skolor, 15 kommuner och flera storbolag ingår i toleransarbetet med Lika Olika för att stärka Sverige i öppna attityder och inkludering. För mer information om Lika Olika och mångfaldsexperten och grundaren Mary Juusela: www.likaolikametoden.se

Info om temadag med Lika Olika på Wasaskolan 24 oktober

Hej,

Vi är glada att berätta att ditt barns/dina barns skola valt att arbeta för en ökad tolerans tillsammans med oss på Lika Olika. Totalt arbetar vi med nära 70 grund- och gymnasieskolor i Sverige och på Åland för att ge alla en chans att få komma fram som den person de faktiskt är och inte vad de eller döms att vara av sin omgivning på grund av fördomar eller fientlighet. Det handlar om att öka toleransen för såväl ADHD, dyslexi, kroppsform, social tillhörighet, ursprung, religion, sexualitet – ja, vad det än må vara som gör just att en person inte får sin röst hörd eller blir sedd för sin individ.
Kartläggning
Arbetet börjar med en kartläggning där vi intervjuar ett urval av elever i grupp. Dessa elever har skolan valt ut att medverka för att lära oss mer om hur de tycker miljö, tolerans, trivsel och gemenskap är mellan elever och mellan elever och skolpersonal. Det är mellan 25-30 elever som blir intervjuade. Samtalen är konfidentiella och ingen behöva svara på frågor de inte vill svara på. Syftet är gott och vi tar ett stort ansvar för att alla i intervjugrupperna blir respekterade och omhändertagna på ett bra sätt. Även ett urval av skolpersonalen intervjuas, då individuellt.
Utbildning i tolerans
Därefter utbildas skolpersonalen i tolerans. Innan vi kan ta arbetet vidare till eleverna måste de vuxna vara med, anser vi. Det sker under en halvdag. Först därefter håller vi en temadag till eleverna och det i samarbete med skolpersonalen, experterna på plats.
Föräldraföreläsning
Ni vårdnadshavare och föräldrar är välkomna med i arbetet under den prisade föreläsningen som 19,000 svenskar tagit del av sedan mars 2015 och som ges av Lika Olikas grundare, Mary Juusela. Under tillfället är ni välkomna att ta med vänner och släktingar för att sprida toleranskunskapen just där ni bor. Det är vi vuxna, och framförallt föräldrar och vårdnadshavare som lär nästa generation hur vi vill ha det tillsammans.

Det blir en spännande kväll där du får utmana dina fördomar och din tolerans.

Läs mer på www.likaolikametoden.se
Följ arbetet på Facebook och Instagram: likaolikametoden

Tveka inte att höra av dig vid frågor, din främsta kontakt sker via skolan.

Varm hälsning,
Lika Olika-teamet

v. 38

Den här veckan har eleverna haft sitt geografiprov som handlade om Berg och vulkaner. Eleverna kommer inte att få några poäng på sina svar utan det viktiga är kvaliteten och förståelsen av begreppen. Feedbacken kommer att vara kommentarer om kvaliteten.

I torsdags fick eleverna även en skrivuppgift, ett gammalt nationellt prov. Uppgiften bestod av att skriva en beskrivande och förklarande text och innan eleverna gick börja skriva fick de reda på vilka kriterier som skulle bedömas och kommer att få feedback utifrån dem.

På matematiklektionerna har vi arbetat med division, med och utan rest. Eleverna har även fått uppgifter där både frågan och svaret varit kända och elevernas uppgift var att visa vägen fram till svaret. Det intressanta är vägen fram till svaret, inte att det står rätt svar.

Religionslektionerna har fortsatt att behandla islam, de fem grundpelarna och hur det är att leva som muslim.

Nästa vecka kommer JordLuft att åka till Tom Tits för att arbeta med programmering, och på onsdag åker EldVatten. Detta studiebesök kommer inte att påverka varken starttider, lunchtider eller sluttider.

Det blir historiaprov på torsdag, om Gustav Vasa s 80-85.

På onsdag slutar eleverna kl 12:00, fritids är stängt.

v. 37

Den här veckan har vi avslutat avsnittet i matematiken som har handlat om bråktal, blandad form, procent, binära tal samt problemlösning. Nästa vecka ska vi börja räkna med 10 och decimaler, både multiplikation och division.

I geografin har vi repeterat vattnets kretslopp och hur vulkaner får utbrott. Förutom det grundläggande förklaringarna om hur det fungerar har vi även fokuserat på att få med så många fakta ord och begrepp som möjligt och även använda dem på ett korrekt sätt. På onsdag kommer vi att ha ett prov på s 46-53 & 76-81.

På histoielektionerna har vi gått igenom vad som hände i Sverige efter att Gustav Vasa dog. Hur och vilka av hans söner som blev kungar.

Vi har arbetat med språket under svenskalektionerna genom att öva på att inleda varje stycke med olika sambandsord med tid.

På religionslektionerna har vi läst om profeten Muhammed och hans liv och om Koranen. Nu går vi vidare och lär oss om hur islam spreds över världen efter Muhammeds död. Vi kommer även att gå igenom de fem grundpelarna som hjälper muslimer att hålla fast vid sin tro.

Det är på NO-lektionerna som vi har arbetat med universum: stjärnor, stjärnbilder och lite astrologi. Eleverna har fått läsa och svara på frågor, men vad är det egentligen som händer med solen just nu?

I tisdags hade vi skolfotografering och nu är inte skolan inblandad mer med foto utan det är fotoföretaget som skickar ut blanketter och dylikt.

Under fredagen var JordLuft på studiebesök på Naturskolan för att studera det spännande livet under ytan, bilder från det besöker kommer så småningom dyka upp på bloggen.

I onsdags var det skoljogg och många sprang men många var även aktiva genom att gå. Det var roligt att se att de elever som var uthålligast och höll på längst kom från 4elementen.

v. 36

Den här veckan har vi fortsatt arbeta med berggrund och vatten. Varje vecka får eleverna en fråga i läxa, förutom de sidor som de ska läsa, och den frågan är oftast utformad så att 50% av svaret finns i texten och 50% behöver eleverna resonera själva kring.

Inom religionen arbetar vi med islam och eleverna har haft sitt första läxförhör, förutom boken finns det filmer på bloggen som handlar om islam. Vi arbetar även med instuderingsfrågor kopplade till läroboken på lektionerna samt vår bok Uppdrag religion.
På matematiken arbetar vi med bråktal, procent och binära tal. På bloggen finns det filmer som förklarar det binära talsystemet för de som behöver repetera eller har missat lektioner.

Svenskalektionerna består av Skrivrummet, Läsrummet och handstil just nu. Det är bara i Läsrummet som det finns läxa. Alla läxor finns på bloggen och även studieplaneringen för veckan.
NTA-temat just nu är Magneter och motorer. Eleverna ska arbeta enligt det vetenskapliga arbetssättet med hypotes, undersökning och dokumentation. Vi utforskar, läser faktatexter och diskuterar.

På föräldramötet kom det inte så många föräldrar och det var synd för vi skulle ha velat prata mer om ordningen i klassrummen. Det är några elever som behöver sluta störa på lektionerna, sluta ta sönder skolans material och istället fokusera på sitt skolarbete.

På tisdag är det skolfotografering för vår klass, kl 11:15-11:50 och på onsdag är det dags för Skoljoggen. Som det står på informationen från idrottslärarna, som ni kan läsa på Lärplattformen, ska eleverna komma ombytta till skolan, det är vanliga lektioner på morgonen och uppvärmningen börjar kl 9:30.  Däremot är det ingen idrott på eftermiddagen så eleverna slutar tidigare.

På fredag ska JordLuft åka till Naturskolan, vi får matsäck från skolan precis som vanligt, men det kan vara bra med en förstärkning. Vi kommer vara ute hela dagen och vara nära vatten, så lämpliga kläder och extra strumpor kan vara bra att ha, allra bäst är stövlar.

Vi vill igen poängtera att de elever som inte arbetar flitigt på lektionerna måste ta hem och jobba ikapp på eftermiddagarna, antingen hemma, på biblioteket (eftermiddagar) eller på läxhjälpen (onsdag och fredag).

Det är glädjande att meddela att tre av klassens elever har blivit invalda i elevrådets (4-6) styrelse, som ordförande, vice ordförande och kassör.

v. 35

Vi har kommit igång med arbetet i flera ämnen, och det är mer för eleverna att läsa nu i åk 6. På bloggen skriver vi vad som kommer att hända i de olika ämnena och varje måndag får eleverna tid att läsa igenom planeringarna och planera sina studier därefter.

I onsdags var det föräldramöte och vi förklarade hur vi ser på elevernas skolarbete och samverkan med föräldrar. Powerpointen som vi hade som grund finns att ta del av på Lärplattformen (PingPong).

I fredags var EldVatten iväg på studiebesök på Naturskolan och håvade i strandkanten. Eleverna fick då öva på att använda det naturvetenskapliga arbetssättet på ett praktiskt sätt. Vi lärare såg hur de använde sina kunskaper under arbetet, samarbetet och artbestämningen.

Vad som händer under veckan i de olika ämnena och läxorna finns på bloggen.

v. 34

Det är fotografering v 37, mer information om vilken dag kommer senare .

Det är simprov och livräddning för samtliga elever v 35 och v 36. På tisdagar kommer JordLuft att åka och bussen åker från skolan kl 7:55. På onsdagar kommer EldVatten att åka och då är det lektioner enligt schemat, men tidigarelagd lunch, fram tills dess att bussen åker kl 11:15.

Vi ska på utflykt till Naturskolan, halva klassen fredag 1/9 och halva klassen 15/9. Det är dagar som vi är ute hela dagen och nära vatten så därför är det bra med stövlar och oömma kläder. Precis som vanligt får vi matsäck från skolan men det är bra med en liten förstärkning hemifrån, gärna i form av varm dryck. Vi kommer att komma tillbaka till skolan runt 14:30.

Det är föräldramöte 30/8 kl 18-19:30. Först mer allmänt med skolledningen i matsalen och sedan mer det som gäller klassen i vårt klassrum.

Det är läxor varje vecka och exakt vad och vilka sidor finns på bloggen. Det är läxor i matematik, engelska, geografi, historia och språk.