Ordbank

v. 23
rubba                               få ur balans

få bukt med                     komma till rätta med

v.22
revansch                          upprättelse, hämnd
merkantilism                    sätta fart på ekonomin och tillverka
demokrati                        folkstyre
manufaktur                      tillverkning 
diktatur                            envälde
statskupp                         när man tar makten med hjälp av vapen
en teg                              en smal åkerremsa
skifta                                byta
arrendera                         hyra
konkurs                            förlora allt man äger

v. 21
Djurfamiljerna som du har en stencil på

v.17
ciceron                             guide
vadmal                             kraftigt tyg av grov ull
vända sig i sin grav          tycka illa om
en olycka kommer
sällan ensam                   när det börjat tokigt fortsätter det så
nödår                               oår, missväxt
våghalsig                         alltför djärv, oförsiktig
Svea Rike                        Sverige
Karoliner                          Kalr XI och Karl XII´s soldater
fruntimmer                       kvinnfolk (kvinna)

v.16
hugget som stucket         vilket som, spelar ingen roll vilket
poesi                                dikt, lyrik

beveka                             övertala, vädja
nomad                              inte bofast flyttar från plats till plats
gökunge                           egoistisk individ
kut                                    sälens unge
ingress                             den feta texten i början av en artikel
{   }                                   klammer, ¨måsvinge¨
;                                        semicolon
riksdal                              mynt som började användas 1681

 

 

 

v.15
sätt griller i huvudet på    lura någon till dumheter
dubba någon                   utnämna någon till riddare
,                                       (ge någon riddar ¨slaget¨)
behagligt                          skönt
gå bet på                         misslyckas, inte klara av
en pråm                           en flatbottnad båt 
meander                          slingrande flod
springa gatlopp                rusa för livet mellan faror
snyltar                              parasitera, utnyttja
blottas                              göras synlig
skendräktig                      honan tror hon är dräktig

v.12l

volontär                            frivillig
öppnade ögonen på …     få någon att förstå, inse
inlevelse                           bli fångad av (leva sig in i)
berörd                               påverkad
avvakta                             vänta
¨sotis¨                                avundsjuk
panorama                         vidsträckt utsikt, ¨rundsyn¨
bottennapp                       urdåligt
lejonparten                       större delen eller (bästa delen)
symbios                            samliv mellan organismer av olika slag till nytta för båda
parasit                              om en organism bara drar nytta av en annan

 

 

v.11
i ett nötskal                       kort förklaring av det viktigaste
acceleration                      fartökning
retardation                        fartminskning
gravitationskraften            dragningskraften, tyngdkraften
tidvatten                            när vattnet stiger/sjunker
ebb                                    lågvatten
flod                                    högvatten
reservation                        avvikande mening(tycka annorlunda)
friktion                               motstånd när något glider
inhysa                               härbärgera, låta bo hos

 

 

Länk till Studi film om satser BIFF

v.10
Charles Darwin                  Evolutionens fader
evolution                            förändring (över tid)
mutation                             en genförändring som överförs till avkomman (barnen)
art                                       djur/växt som har stora likheter med varandra
hybrid                                 när två individer från olika arter får barn, hybrider blir sterila
variabel                              ett värde som kan ändras (i matte, programmering..)
algoritm                              en metod för hur man löser ett problem (recept)
erfarenhet                          kunskap genom att man lär sig
krävande                            arbetsamma, jobbiga
benstomme                        skelett

v 8
knyppla                               man kan knyppla spets på en knyppeldyna
brosk                                  en vävnad mjukare än ben
misär                                  mycket stor fattigdom, elände
syssla                                 uppgift, arbete
revolution                           omvälvning, stor förändring på kort tid
spinneri                              väveri
benstomme                        skelett
girig                                    snål
konvention                         fördrag, överenskommelse
lummer                               lummerväxter

 

v 6
sekvens                              ordningsföljd, serie av händelser
pixlar                                   upplösning (bilder)
retro                                    tillbaka till förr, nostalgi
urdjur                                  encelliga djur (de första på vår jord)
nässeldjur                           har en sorts giftpilar som skydd
koralldjur                             små nässeldjur med kalkskelett
blötdjur                                t.ex bläckfiskar      

v 5
monoton                             enformig, likadan hela tiden
restriktion                            begränsning, regel att det är något man inte får göra
milis                                    militära grupper av civila med kort utbildning
rösten bär inte                    får inte fram orden, darrar, brister i gråt
växa ur                               t.ex Mina stövlar är för små jag har växt ur dem.
växa ifrån                           t.ex Jag har växt ifrån att leka med hink och spade.
växa i                                 t.ex Jag har växt i min storasysters jacka.
växa ut                               t.ex Jag vill ha långt hår, det får växa ut.
växa upp                            t.ex Jag har växt upp i Geneta.

v 4
kompetens                          erfarenhet, kunskap inom ett ämne
serum                                  motgift vi förgiftning
ringrostig                             kommer inte riktigt ihåg, behöver öva igen
förmyndare                          en som tar hand om och hjälper en tills man blir
,                                           myndig (vuxen).
regemente                          trupp, en större grupp med soldater med en chef.
träplugg                              en liten tapp i trä, som man använder istället för skruv
,                                           eller spik
en skruv                              en skruv har gängor (är gängad)
ASCII                                  maskinkod, ettor och nollor
CPU                                    datorns hjärna
bit                                        en etta eller en nolla
byte                                     en bitgrupp med 8 bitar

v. 51
lanterna                               skeppsljus (vit, röd, grön)
kollapsar                             störtar samman, rasar ihop
hulkar                                  gråter kraftigt
dunstar                                förångas
flödar                                   rinner mycket
skåra                                   märke, jack
sjuder                                  bubblar (precis innan det börjar koka)
tumlar om                            rulla runt
strilar                                   rinna i fina strålar, vattenstril på vattenkannan
grumlig                                otydlig, oklar
raspig                                  sträv, skrovlig, ojämn
en tamp                               repända, tåt, repstump
tafatt                                    bortkommen, fumlig
falsett                                   gällt (hög ton)
skeptisk                               tvivlande, kritisk
hysterisk                              obehärskad, mycket nervös
ta för givet                           anse som självklart

v. 50
acceptera                             att gå med på något, godta
tolerans                                att klara av att andra kan tycka olika
fördomar                               att tro något om någon/några personer utan att
´                                            veta om det är sant
rasism                                   när man tycker att människor är olika mycket värda
främlingsfientlighet                när man är rädd för någon som inte är som man själv
respekt                                  att förstå  att människor är olika och tycka att det är okej
medmänsklighet                   att bry sig om andra, oavsett hur de ser ut, tror eller tänker
integration                             att samordna, att införliva, sammansmälta

v. 49
gå genom märg och ben       tränga igenom
en ledstång                           trappräcke, broräcke
reling                                     kanten på fartygssidan
vita gäss på sjön                   vågor som bryter med vitt skum
båtskrov                                båtkropp
gåshud                                  knottrig hud (t.ex när man fryser)
betrakta                                 titta på, iaktta
gälar                                      andningsorgan för fiskar
luffarkonst                             saker av ståltråd gjorda av luffare (förr i tiden)
luffare                                    kringvandrande tiggare, vagabond

v. 48
regalskepp            stort örlogsskepp
örlogsskepp          krigsskepp
örloggsflagg          https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/örlogsflagga
en durk                  ett golv (ombord på en båt)
gå man ur huse     ge sig iväg gemensamt (alla på en och samma gång)
kajuta                    kaptenens rum (ombord på en båt)
en kabyss             ett kök (ombord på en båt)
en koj                    en säng
anblick                  åsyn, det man ser
animerad              tecknad
mara                     ett övernaturligt väsen, som sades ”rida” sovande så de fick en                                 svår ångest- och kvävningskänsla.
mara                     ( Māra), buddhismens djävul och frestare.

 

v.47
prioritera            komma i första hand
karaktär             personlighet
gå miste om       missa, förlora
fiktiv                   påhittad
kreativ               påhittig, konstnärlig, fantasirik
provokation       retar fram, hetsar fram
filosofi               tankar om förståelse av hur världen fungerar, värdslig vishet
ciceron              guide
allians               sammanslutning
på kredit            låna
i luven på          osams

etos – speglar talarens etik
patos – visar talarens känslor
logos – lyfter fram förnuft och fakta

v.46
cynisk                             fräck, skamlös, hänsynslös
ett sjökort                       karta över vatten (djup, grund osv.)
en trasmatta                   en matta vävd av trasor
en martall                       en tall med knotig, förkrympt stam
styrbord                          till höger på sjön
babord                            till vänster på sjön
sly                                   tätt med nya små träd
skumrask                        börjar mörkna, skymma
vimmelkantig                  yr i huvudet
en eldstad                      ställe för eldning utomhus eller inomhus

v.45
patent –                           ha rätten till en uppfinning
donera –                          skänka, ge
tsar –                               härskaren i Ryssland (avskaffades 1917)
essä –                              en uppsats (personlig)
motivera –                        tala om varför
belägg –                           bevis på, stöd för
resonera –                        samtala, prata om, utveckla en tankegång
termer och begrepp –       fackord (inom ett ämnesområde)
ila –                                  springa, kila
ett elddon –                     ett redskap som man gör upp eld med
fira ner –                          ta ned, hala ned, sänka ned
hissa upp –                      ta upp, höja upp
en ränsel –                      en ryggsäck
lägga benen på ryggen –                   springa snabbt
ta det långa benet före det korta –     snabba på

v.43
ett stipendium
en kontrast
en revansch
ett väsen
granit
symbolisera
våndas
arrogant
en drabant
högdragen

v.42
vittra
vika av
ett husrum
skrovlig
påtaglig
ivrig
hanka sig fram
anklar
en förbannelse
en sekt

 

v. 40
Kroppsorden på stecilen

v. 39

bitande kallt
lufsa
kräsen
besynnerlig
blåstång
dryper
räta på ryggen
förtöja

v. 38
överbeskyddande
pseudonym
tillgiven
uppskatta
samhörighet
reptilhjärna
dopamin
solkig
slinka in
klassföreståndare
försurning
dåsa
gå skallgång
förbrylla
förhala

v. 37
umgås
ha dåligt samvete
vara upptagen
känna sig lättad
vara andfådd
titta intensivt på någon
relation
reagera

v. 36
sätta knorr på = pricken över i
omfamna
snörvla
knorra
irra
åla
sväva
rastlös
dryg
med andan i halsen
uppskruvad
helt otippat
skrynklig
uppiggande
sak samma

v. 35
bli knäsvag
tappa talförmågan
kollrig
en grimas
raka motsatsen
spårlöst försvunnen

Ord från Djupgraven

blötdjur – badkruka
sjöbjörn – landkrabba
huka sig
kränga
bräckt vatten
durken
motorn går på tomgång
motorn puttrar
ignorera
tanig
skvalpa
relingen