Om

4elementen.se är klass 6a på Wasaskolan. Klassen består av 44 elever och tre lärare. Tillsammans fyller vi webbplatsen med innehåll som är kopplat till vårt skolarbete.

Vi hoppas att bloggen kan främja vårt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom att göra texter, filmsnuttar och genomgångar tillgängliga dygnet runt. Genom att klassrummet alltid är öppet kan elever, syskon och föräldrar tillsammans prata och diskutera vad, hur och när man lär sig. Här utvidgar vi vårt klassrum så att eleverna kan repetera hemma tillsammans med sina föräldrar samt förbereda sig för lektionerna i skolan. Vi gillar framförallt text och video på vår klassblogg och vi kommenterar gärna. Bloggen läses med fördel på pc, där är layouten välanpassad men det går även bra att använda iPad. Det är både lärare och elever som skriver texterna på bloggen. Vi har valt webben för det är ett naturligt sätt i dagens samhälle att utvidga klassrummet. Det blir lättare för elever att repetera det som var svårt eller inte helt självklart i klassrummet och det finns alltid tillgängligt.

Allt material på sidan har vi skapat själva och det är vårt eget material förutom de länkar till filmer och inbäddade filmer som vi inte uttryckligen berättar att vi har gjort själva. Vi hänvisar till de webbplatser som filmerna finns på för rättigheter och upphovsmän. Vi förbehåller oss upphovsrätten till vårt eget material, som vi skapar själva i klassrummet under lärares handledning.

Det vi lär oss är att vara i och förklara den vardag som eleverna är i och kommer att möta i framtiden, internet och sociala medier. Att våga pröva och söka svar samt att granska det vi ser och läser. Vi lär oss hur man uppför sig på nätet.

Vi bör vinna för att arbetet med bloggen involverar ett språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt för hela familjen med internets hjälp. Det har skapat ett intresse och engagemang hos eleverna att använda svenskan för att tänka, kommunicera och lära. Vi är med i Webbstjärnans tävling och vi borde vinna för att bloggen är en så självklar del av vårt klassrum. Det är fjärde året som vår klass tävlar, vi vet inte hur en skolvardag utan blogg är.