NO

Till på måndag bör du vara klar med det vi arbetat med i skolan fredagen den 16/2.
Läst sidorna 52-53 i Koll på No-boken och gjort tillhörande sidor i Aktivitetsboken (s. 34 t.o.m. översta halvan på s.40)

Läxa till fredagen den 16/2 
Läs sidorna 48 – 50 (igen) i boken Koll på No och gör sidorna 36 och halva 38 i Aktivitetsboken. 

Inför Provet v 4:

GRUNDBOKEN: Koll på No
s. 6 – 27
+ s. 28 -29
ARBETSBOKEN
s. 2 – 21 (du har facit)
S 22 – 23 använder du som provtest (facit finns)

Titta också på filmerna nedan och använd
webbappen som hör till Boken om Fysik (Liber):
Nr 14 Astronomi

 

Big Bang

Fakta ord:
gravitation
fusion
De fyra aggregationstillstånden : fast, flytande, gas och plasma
Esrange