Historia

 

Alla ska ha med Historieboken för inlämning på måndag 4/6.

Under v 22
Repetera sidorna 162-164.

Gör till måndagen den 21/5.

Repetera sidorna 156-159 i Historieboken.

Film om Frihetstiden del I.

Prov i historia om Stormaktstiden den 3/5
Sidorna i historieboken sidorna 114-141.
Filmerna + filmfrågorna du fått på stencilen.

Läxa till måndagen den  23/4
Repetera sidorna 114-141.

 

Läxa v 5: Sidorna 135-138 i Utkik Historia.
Lyssna på inläsningstjänst eller/och låna en bok från skolan den dagen du ska läsa.

Film om Stormaktstidens uppgång och fall
Film om Karl XII
Film om Karl X och Karl XI
Film om Drottning Kristina.

Diskussionsfrågor om Karl XI
Lyssna på sidorna 131 – 135 på inläsningstjänst

• Berätta om Karl XI:s barndom och utbildning.

• Hur och av vilka styrdes Sverige – när han var omyndig.

• Det största slaget som Karl XI deltog i var slaget vid Lund. Vilka var fienden och vad
handlade slaget om?

• Vad var reduktionen?

• Sveriges armé försummades av förmyndarregeringen och Karl XI satsade på en rejäl
upprustning. Vad kallades den myndighet som han skapade – som levde kvar till våra dagar?

Vad var de viktigaste förändringarna?

• Vad var den största skillnaden för soldaterna?

• Varför kallades Karl XI i folkmun ”gråkappan”?

 

Det här är filmen vi såg i skolan idag (mån), titta på den en gång till innan vi åker till Stockholm imorgon och ser skeppet på riktigt.(Klicka bara på länken)
Pass på och titta på den här filmen om Vasaskeppet, så är du förberedd inför studiebesöket nästa vecka.

Bärgningen av Vasaskeppet.

Film att se v. 47 om Gustav II Adolf 

Gustav Vasas barn

reformationen
avlatsbrev
bannlysning
kättare
bannbulla
teser (Martin Luthers 95 teser)

Gustav Vasa
Gustav Vasa del 1
Gustav Vasa del 2
äventyr i Dalarna
Vasaloppet
arvrike
Peder Svart
Olaus Petri
Gustav Vasas Bibel
kung 6 juni 1523
kväsa
fejd
Nils Dacke
Hansan
jordebok