Geografi

Inför förhöret 30/5

Upptäck Europa

Kap På väg i Europa
Kap Energi i Europa

Filmer om energi på Studi (mycket bra repetition och sammanfattning).

Begreppsmaskin Transporter

Begreppsmaskin Energi


Inför provet 9/5

  • Ha kunskap om ländernas fördelning av skog och odlad mark samt eventuell bergskedja
  • Kunna beskriva och jämföra länderna naturgeografiskt: grannländer, kust, klimat, vanligaste naturtyp
  • Kunna beskriva och jämföra ländernas industri, befolkning och statsskick
  • Kunna beskriva och jämföra hur länderna har utvecklats och förändrats över tid
  • Kunna koppla företeelser i ett land till hållbar utveckling
  • Kunna nämna vilka länder och huvudstäder floderna Donau, Rhen, Wisla, Rhône och Elbe flyter genom
  • Kunna placera ut länderna, floder och bergskedjor på en blindkarta

Här på NE.se kan man jämföra världens länder.

Begreppsmaskinen – Centraleuropa

Film om Centrala Europa.

Filmen om Ungern: Budapest i allmänhet och Ungern i synnerhet

Här kan ni läsa om världsarv.

Film om Polen

Film och quiz på studi.se om Centrala Europa

Filmen Upptäck Europa: Tyskland

Extramaterial

Hur floden flyter fram (rinner upp och mynnar ut)

Flodens ekologi

Meandrande flod

Delta


Vulkaner – varför finns de och var?

Plattektonik

Vattnets kretslopp


Stencil: Hej Europa!

Stencil: I västra Europa

Stenciler: Geografiord 1 och I norra Europa (repetition)

Vårt Europa: Västra Europa


Träna begrepp och geografiska namn (Vatten)

Träna begrepp och geografiska namn (Berg)

v. 36
Ord och begrepp
s. 76-81
dricksvatten
havsvatten
flodvatten
avloppsvatten
vattenverk
reningsverk
gröda
gödsel
kemikalie
industri
produkt
transport
pråm
järnmalm
avdunsta

s. 78-79
kretslopp
avdunsta
vattenånga
smältvatten
sötvatten
saltvatten
grundvatten
jordlager
bergssprickor
brunn
att sina
vattenbrist
konstbevattna
vattenreservoar
skyfall

s. 80-81
tidvatten
ebb
flod
kaj
fenomen
sund
vik
kanal
vattennivå
dragningskraft
sjöfart
docka
hamn
industri
torka
vattenbrist

v. 35
Ord och begrepp

s. 50-51
jordskorpa
jordklot
världshav
landområde
bergart
magma
glödande
kärna
mantel
platta
plattgräns
bergskedja
vulkanutbrott
jordbävning
jordskalv
bergskedjebildning
veck

s. 52-53
vulkan
utbrott
tryck
magma
magmakammare
krater
sidokrater
lava
aska
jordskorpa
mantel
verksam
klimat
bergskedja
att brytas ner
platta
glödande
kärna
brant
sluttning

Film om Vulkaner och jordbävningar


v. 34
Ord och begrepp
s. 46-49

berg
vulkan
bergskedja
klimat
bergstopp
meter över havet (m-ö.h.)
glaciär
istäcke
polarområde
högplatå
serpentinväg
mötesplats
dalgång
att nötas ner
frost
spricka
skreva
brant
sluttning

Film om Plattektonik