Arbetsvecka 13/11-17/11

Matematik: Vi arbetar vidare med kapitel 4, Enheter, växling och uppskattning. Se till att även arbeta i häftet med repetitionsuppgifter som ni fick. Vi siktar på att bli färdiga med kapitel 4 den här veckan. Senast tisdag ska alla vara klara med uppgifterna 19-29. Sedan är det dags att färdighetsträna och repetera, välj bland dessa uppgifter:
46-52 Strategier och rimlighet
59
64-65 Tidsskillnad
67-68 Strategier
69-73 Växling
75-79 Strategier

Viktiga begrepp: enheter, prefix, kilo-, hekto-, deci-, centi-, milli-, rimlighet, strategier.
Läxa: Läxa v 46

Engelska: Kapitlet Never stop (s 29-30), med tillhörande glosor och frågor samt stencil i läxa. Övningar finns även i webbappen.

Historia: Vi läser vidare och arbetar med s 108-113 i Utkik historia.

Samhällskunskap: Vi arbetar vidare med kapitlet Arbete och pengar. Det blir förutom läxförhör genomgång av s 55-57.

Religion: Vi fortsätter arbetet med hinduismen, s 130-143 Puls religion.

Läsrummet: Kapitlet Trolltunga och frågorna som hör till texten. Lämna in på fredag om du vill ha utförlig feedback till måndagslektionen.

OBS!

Glöm inte att gå in på Bingel för att öva och repetera det vi gör i skolan samt förbereda er för de nationella proven.